Μηδική

Υλικη

Gaia Seeds S.A. > Προϊοντα > Κτηνοτροφικα > Μηδικη > Υλικη

Χαρατηριστικά

  • Μεσοπρώιμη ποικιλία (FD : 6.5)
  • Εξαιρετικό φύλλωμα με λεπτά στελέχη
  • Υψηλή παραγωγή
  • Υψηλό ποσοστό φυλλώματος/στελέχους
  • Υψηλός ρυθμός αναβλάστησης
  • Σταθερή με καλή πυκνότητα ακόμα και μετά την 5η χρονιά
  • Μεγάλη αντοχή στους ιούς και τους μύκητες
  • Μεγάλη αντοχή στη ξηρασία και το πλάγιασμα