Σκληρό Σιτάρι

Marco Aurelio

Gaia Seeds S.A. > Προϊοντα > Σιτηρα > Σκληρο Σιταρι > Marco Aurelio

Γενεαλογία

D95241/ Arcobaleno/ Svevo

Μορφολογικά-Ποιοτικά Χαρατηριστικά

 • Ύψος: Μεσαίο
 • Χρώμα Άγανου: Ξανθό
 • Πρωιμότητα: Μεσοπρώιμο
 • Αδέλφωμα: Kαλό
 • Βάρος εκατόλιτρου: Μεσαίο
 • Βάρος 1000 κόκκων: 43- 49 gr
 • Δείκτης κίτρινου χρώματος: Υψηλός
 • Δείκτης Γλουτένης: Πολύ Υψηλός
 • Περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες: Πολύ Υψηλή (Άριστη)

Αντοχή – Συμβουλές Καλλιέργειας

 • Πλάγιασμα: Ανθεκτικό
 • Κρύο: Μέσης Ανθεκτικότητας
 • Ωίδιο: Ανθεκτικό
 • Σεπτορίαση: Μέσης Ανθεκτικότητας
 • Φουζαρίωση: Ανθεκτικό
 • Περιοχή Καλλιέργειας: Κατάλληλο για όλες τις περιοχές της Ελλάδας
 • Εποχή Σποράς: Νωρίς το φθινόπωρο
 • Πυκνότητα Σποράς: 20- 22 kg/ στρ.

Πλεονεκτήματα

 • Πολύ δυνατό φυτό με μεγάλες αποδόσεις
 • Πολύ υψηλής ποιότητας παραγόμενο προϊόν