Σκληρό Σιτάρι

Massimo Meridio

Gaia Seeds S.A. > Προϊοντα > Σιτηρα > Σκληρο Σιταρι > Massimo Meridio

Γενεαλογία

D95241/ Arcobaleno/ Svevo

Μορφολογικά-Ποιοτικά Χαρατηριστικά

 • Ύψος: Μεσαίο
 • Χρώμα Άγανου Σταχυού: Ξανθό
 • Πρωιμότητα: Μεσο-όψιμο
 • Αδέλφωμα: Πολύ καλό
 • Βάρος εκατόλιτρου: Υψηλό
 • Βάρος 1000 κόκκων: 49- 54 gr
 • Δείκτης κίτρινου χρώματος: Υψηλός
 • Δείκτης Γλουτένης: Υψηλός
 • Περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες: Υψηλή

Αντοχή – Συμβουλές Καλλιέργειας

 • Πλάγιασμα: Ανθεκτικό
 • Κρύο: Καλή
 • Ωίδιο: Καλή
 • Σεπτορίαση: Μέσης Ανθεκτικότητας
 • Φουζαρίωση: Ανθεκτικό
 • Περιοχή Καλλιέργειας: Κατάλληλο για ημιγόνιμα και γόνιμα εδάφη
 • Εποχή Σποράς: Νωρίς το φθινόπωρο
 • Πυκνότητα Σποράς: ­20- 22 kgr/ στρ.

Πλεονεκτήματα

 • Φυτό με μεγάλο στάχυ και καλές αποδόσεις
 • Καρπός πολύ καλός με υψηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά