Ηλίανθος

FD15CL44

Gaia Seeds S.A. > Προϊοντα > Ηλιανθος > FD15CL44

Ποιοτικά Χαρατηριστικά

  • Ελαιοπεριεκτικότητα: Υψηλή
  • Οξύτητα ελαίων: Χαμηλή
  • Πρωτεΐνη: Άριστη

Πρωιμότητα

  • Άνθιση: Μεσοπρώιμη
  • Ωρίμανση: Μεσοπρώιμη
  • Ταχύτητα ανάπτυξης: Καλή
  • Ξήρανση: Πρώιμη

Μορφολογία

  • Κεφαλή/Φύλλο: Μεγάλη και κεκλιμένη
  • Ρίζα: Πολύ καλή
  • Στέλεχος: Εξαιρετικό