Μαλακό Σιτάρι

Δωδωνη

Gaia Seeds S.A. > Προϊοντα > Σιτηρα > Μαλακο Σιταρι > Δωδωνη

Μορφολογικά-Ποιοτικά Χαρατηριστικά

 • Ύψος: 100 cm ±5
 • Χρώμα Άγανου: Χρυσοκίτρινο
 • Πρωιμότητα: Mεσοπρώιμο
 • Αδέλφωμα: Πλούσιο
 • Βάρος εκατόλιτρου: Μεσαίο
 • Βάρος 1000 κόκκων: 40 ±5 gr
 • Δείκτης Γλουτένης: Μεσαίος
 • Περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες: Μεσαία

Αντοχή – Συμβουλές Καλλιέργειας

 • Πλάγιασμα: Ανθεκτικό
 • Κρύο: Ανθεκτικό
 • Ωίδιο: Ανθεκτικό
 • Φουζαρίωση: Μέσης Ανθεκτικότητας
 • Περιοχή Καλλιέργειας: Ημιγόνιμα και γόνιμα εδάφη
 • Εποχή Σποράς: Πρώιμη σπορά
 • Πυκνότητα Σποράς: ­18- 20 kgr/ στρ.

Πλεονεκτήματα

 • Υψηλή ικανότητα αδελφώματος
 • Αντοχή στις κυριότερες ασθένειες
 • Μέτρια υψηλό φυτό με πολύ καλές αποδόσεις