Μπιζέλι

Δωδωνη

Gaia Seeds S.A. > Προϊοντα > Κτηνοτροφικα > Μπιζελι > Δωδωνη

Διατίθεται σπόρος Α’ και Β’ αναπαραγωγής, συσκευασία 30kg

Χαρατηριστικά

  • Πλούσιο αδέλφωμα
  • Υψηλό φυτό
  • Χρώμα άνθους: μωβ
  • Παραγωγικό σε σανό και καρπό
  • Αντοχή στον παγετό και το πλάγιασμα
  • Αντοχή στο ωίδιο, τη σεπτορίαση, τη καστανή σκωρίαση και τη φουζαρίωση
  • Σπορά: αρχές και μέσα φθινοπώρου