Φακή

Ελπιδα

Gaia Seeds S.A. > Προϊοντα > Όσπρια > Φακη > Ελπιδα

Μορφολογικά - Ποιοτικά Χαρατηριστικά

 • Ανάπτυξη φυτού: Ημιόρθια
 • Χρώμα σπόρου: Ανοιχτό κίτρινο έως υπόξανθο
 • Σχήμα σπόρου: Πλατύς και μεγάλος
 • Πρωιμότητα: Πρώιμη
 • Βάρος 1000 κόκκων: 70- 75 gr.

Αντοχή – Συμβουλές Καλλιέργειας

 • Κρύο: Καλή
 • Εποχή σποράς: Φθινόπωρο
 • Πυκνότητα σποράς: 11 – 13 kg/στρ
 • Απόδοση σποράς: 150 – 250 kg/στρ

Πλεονεκτήματα

 • Πλατύσπερμη ποικιλία
 • Βραστερή και νόστιμη ποικιλία
 • Όχι γενετικά τροποποιημένη ποικιλία