Μαλακό Σιτάρι

Argone

Gaia Seeds S.A. > Προϊοντα > Σιτηρα > Μαλακο Σιταρι > Argone

Μορφολογικά-Ποιοτικά Χαρατηριστικά

 • Ύψος: Μεσαίο- Υψηλό
 • Χρώμα Άγανου: Χωρίς Άγανο
 • Πρωιμότητα: Πρώιμο
 • Αδέλφωμα: Πολύ καλό
 • Βάρος εκατόλιτρου: Υψηλό
 • Βάρος 1000 κόκκων: 36- 40 gr

Αντοχή – Συμβουλές Καλλιέργειας

 • Πλάγιασμα: Καλή
 • Κρύο: Καλή
 • Ωίδιο: Καλή
 • Φουζαρίωση: Μεσαία
 • Περιοχή καλλιέργειας: Προσαρμοσμένο σε μεσογειακό περιβάλλον

Πλεονεκτήματα

 • Φυτό πρώιμο
 • Παραγωγή μεγάλης βιομάζας
 • Χρησιμοποιείται και για ανοιξιάτικη σπορά
 • Χρώμα καρπού: Λευκοκίτρινο
 • Κατάταξη ISQ: Σιτάρι Biscottiero