Ηλίανθος

FD18E41

Gaia Seeds S.A. > Προϊοντα > Ηλιανθος > FD18E41

Ποιοτικά Χαρατηριστικά

  • Ελαιοπεριεκτικότητα: Υψηλή

Πρωιμότητα

  • Άνθιση: Μέσο-όψιμη
  • Ωρίμανση: Μέσο-όψιμη

Μορφολογία

  • Κεφαλή: Μεγάλη και κεκλιμένη
  • Ρίζα: Πολύ καλή
  • Στέλεχος: Εξαιρετικό