Σκληρό Σιτάρι

Furio Camillo

Gaia Seeds S.A. > Προϊοντα > Σιτηρα > Σκληρο Σιταρι > Furio Camillo

Γενεαλογία

Iride/ Claudio

Μορφολογικά-Ποιοτικά Χαρατηριστικά

 • Ύψος: Μεσαίο
 • Χρώμα Άγανου: Μαύρο
 • Πρωιμότητα: Μεσοπρώιμο
 • Αδέλφωμα: Καλό
 • Βάρος εκατόλιτρου: Υψηλό
 • Βάρος 1000 κόκκων: 45- 50 gr
 • Δείκτης κίτρινου χρώματος: Υψηλός
 • Δείκτης Γλουτένης: Υψηλός
 • Περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες: Υψηλή

Αντοχή – Συμβουλές Καλλιέργειας

 • Πλάγιασμα: Ανθεκτικό
 • Κρύο: Ανθεκτικό
 • Ωίδιο: Ανθεκτικό
 • Σεπτορίαση: Ανθεκτικό
 • Φουζαρίωση: Ανθεκτικό
 • Περιοχή Καλλιέργειας: Κατάλληλο και σε πολύ ξηροθερμικές συνθήκες
 • Εποχή Σποράς: Νωρίς το φθινόπωρο
 • Πυκνότητα Σποράς: ­20- 22 kgr/ στρ.

Πλεονεκτήματα

 • Φυτό με μεγάλα γόνιμα στάχυα
 • Εξαιρετικό ειδικό βάρος και χρώμα καρπού