Σκληρό Σιτάρι

Ελπιδα

Gaia Seeds S.A. > Προϊοντα > Σιτηρα > Σκληρο Σιταρι > Ελπιδα

Γενεαλογία

Σίφνος/Μεξικάλι -81

Μορφολογικά-Ποιοτικά Χαρατηριστικά

 • Ύψος: 85- 95 cm
 • Χρώμα Άγανου: Ξανθό
 • Πρωιμότητα: Πολύ πρώιμο
 • Αδέλφωμα: Καλό
 • Βάρος εκατόλιτρου: Μεσαίο
 • Βάρος 1000 κόκκων: 44- 49 gr
 • Δείκτης κίτρινου χρώματος: Μεσαίο
 • Δείκτης Γλουτένης: Υψηλός
 • Περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες: Μεσαία

Αντοχή – Συμβουλές Καλλιέργειας

 • Πλάγιασμα: Μεγάλη
 • Κρύο: Μέτρια
 • Ωίδιο: Καλή
 • Σεπτορίαση: Καλή
 • Φουζαρίωση: Καλή
 • Περιοχή Καλλιέργειας: Ημιγόνιμα και γόνιμα εδάφη
 • Εποχή Σποράς: Νοέμβριος (πρώτο και δεύτερο δεκαήμερο)
 • Πυκνότητα Σποράς: ­19- 21 kgr/ στρ.

Πλεονεκτήματα

 • Καλή ικανότητα αδελφώματος
 • Πολύ πρώιμη και παραγωγική ποικιλία