Σκληρό Σιτάρι

Duilio

Gaia Seeds S.A. > Προϊοντα > Σιτηρα > Σκληρο Σιταρι > Duilio

Γενεαλογία

Cappelli/ Anhinga/ Flamingo

Μορφολογικά-Ποιοτικά Χαρατηριστικά

 • Ύψος: Μεσαίο
 • Χρώμα Άγανου: Ξανθό
 • Πρωιμότητα: Πρώιμο
 • Αδέλφωμα: Καλό
 • Βάρος εκατόλιτρου: Μεσαίο- Υψηλό
 • Βάρος 1000 κόκκων: 48- 52 gr
 • Δείκτης κίτρινου χρώματος: Μεσαίος
 • Δείκτης Γλουτένης: Μεσαίος
 • Περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες: Μεσαία

Αντοχή – Συμβουλές Καλλιέργειας

 • Πλάγιασμα: Καλή
 • Κρύο: Καλή
 • Ωίδιο: Μέτρια
 • Σεπτορίαση: Ανθεκτικό
 • Φουζαρίωση: Μέσης Ανθεκτικότητας
 • Περιοχή Καλλιέργειας: Κατάλληλο για όλα τα εδάφη
 • Εποχή Σποράς: Φθινόπωρο
 • Πυκνότητα Σποράς: ­19- 21 kg/ στρ.

Πλεονεκτήματα

 • Υψηλή ικανότητα αδελφώματος
 • Σταθερή και αποδοτική ποικιλία