Ηλίανθος

Elvas

Gaia Seeds S.A. > Προϊοντα > Ηλιανθος > Elvas

Ποιοτικά Χαρατηριστικά

  • Ελαιοπεριεκτικότητα: Υψηλή
  • Οξύτητα ελαίων: Χαμηλή
  • Πρωτεΐνη: Καλή

Πρωιμότητα

  • Άνθιση: Πρώιμη
  • Ωρίμανση: Μεσοπρώιμη
  • Ταχύτητα ανάπτυξης: Καλή
  • Ξήρανση: Πρώιμη

Μορφολογία

  • Κεφαλή: Καλή
  • Ρίζα: Πολύ καλή
  • Στέλεχος: Καλό